ul. Brzozowa 15
84 - 242 Luzino
woj. pomorskie

Kom.: 605 56 55 57
Tel.: 58 678 22 25

E-mail: darmet1@wp.pl
Internet: http://darmet1.com.pl

 O firmie

 

    Jeste??my firm? o szerokim zakresie ??wiadczonych us??ug w bran??y ??lusarsko-tokarskiej, za??o??on? w 1990 roku. W naszej pracy stawiamy zawsze na szybkie i precyzyjne wykonanie. Jeste??my bardzo elastyczni i potrafimy s??ucha? wskazówek proponowanych przez klienta. Nasze us??ugi prowadzimy na terenie pomorza. Dysponujemy niezb?dnym sprz?tem i dobrze wykwalifikowanymi pracownikami. Przyjmujemy zlecenia zarówno od firm ma??ych jak i wi?kszych oraz od indywidualnych zleceniodawców. Szybko i sprawnie wykonujemy inne indywidualne zamówienia. Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom klientów wci??? poszerzamy gam? naszych us??ug.

 

Nasza firma zajmuje si? równie?? produkcj? i sprzeda??? agregatów tynkarskich. Pe??en opis i dane techniczne naszych agregatów znajduj? si? w zak??adce "Agregaty Tynkarskie"

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓ?PRACY

Licznik odwiedzin: 35531