ul. Brzozowa 15
84 - 242 Luzino
woj. pomorskie

Kom.: 605 56 55 57
Tel.: 58 678 22 25

E-mail: darmet1@wp.pl
Internet: http://darmet1.com.pl

Agregaty tynkarskie

 

Maszyny

 

   * tynki cementowo-wapienne mieszane na budowie
   * tynki cementowo-wapienne powszechnie stosowane
 

   Agregat jest urz?dzeniem mieszaj?co-pompuj?cym do mieszania, podawania i natrysku zapraw drobnoziarnistych o uziarnieniu do 8 mm konsystencji p??ynnej i pó??p??ynnej. Charakteryzuje go zwarta budowa. Maszyna ma zastosowanie g??ównie przy wykonywaniu tynków cementowo-wapiennych, chocia?? równie dobrze sprawdza si? przy wylewkach samopoziomuj?cych. Nasze agregaty zbudowane s? na podzespo??ach niemieckich oraz na podwoziu drogowym co pozwala na holowanie maszyny przez samochody osobowe i ci???arowe.

 

Dane agregatu

 > nap?d pompy: 7,5kw,380V
 > nap?d mieszalnika: 2,2kw 380V
 > wydajno???: do 90 l/min
 > zasi?g podawania; do 50m
 > ci??nienie max.: do 30 bar
 > kompresor: 3,3 kw, 240l/min, 380V
 > wibrator: 0,2 kw, 20 Hz, 380V
 > zasilanie: 40A, 380V
 > wysoko??? zasypu: 1150mm
 > waga: 500 kg
 > wymiary: 3180 x 1400 x 1480mm

Licznik odwiedzin: 35534